اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق

The first National Conference on Management, Psychology and Law

پوستر اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق

اولین همایش ملی مدیریت،روانشناسی و حقوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،انتشارات آموزشي و پژوهشي بوعلي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.