دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، اسفند ماه 96

دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

Second National Conference on Crisis Management and Non-Operating Defense

پوستر دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:


موضوعات مدیریت بحران  

  نقش نهـادهای نظامی و انتظامی در مدیریت بحران

 نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت بحران

 نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت بحران

 نقش نهـادهای اجتماعـی در مدیریت بحـران

 نقش نهاد های آموزشی در مـدیریت بحـران

 چـالش های مـدیریتی در مـدیریت بحران

 مـدیریت بحران و فنـاوری هـای نوین

 اقتصـاد مقاومتی و مـدیریت بحران

 مدیریت بحـران و آمادگی سـازمانی

 مـدیریت بحران و آمایش سـرزمین

 مدیریت بحران و آینـده پژوهشـی

 مـدیریت بحران و بازتوانـی

 مدیریت بحران در نهادهای پولی و مالی

 سیستم بانکداری و صنعت بیمه و مدیریت بحران

سایر موضوعات مرتبط

         

موضوعات پدافند غیرعامل  

 عمران، معماری و شهرسازی

مصالح نوین ساختمانی از منظر پدافند غیرعامل

سیما و منظر شهری با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل

مبانی طراحی معماری فضاهای امن پناهگاهی

مکان یابی و مکان گزینی در زیرساخت های شهری

یسترهای ایجاد نا امنی زیرساخت ها در مناطق مرزی

 مهندسی مکانیک

الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات مکانیکی مراکز درمانی

الزامات پدافند غیرعامل در طراحی سیستم تهویه و فیلتراسیون مترو

 مهندسی برق

الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات برقی مراکز درمانی

الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات برقی مراکز پرخطر شیمیایی

 مهندسی نفت و گاز

الزامات پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای مخازن ذخیره سوخت شهرها

الزامات پدافند غیرعامل در واحد های پشتیبانی

الزامات پدافند غیرعامل در ایستگاه های CNG

الزامات پدافند غیرعامل در دیسپچینگ گاز

سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل