دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، اسفند ماه ۱۳۹۶

دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

Second National Conference on Crisis Management and Non-Operating Defense

پوستر دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل