سومین همایش خطاهای پزشکی، دی ماه ۱۳۹۶

سومین همایش خطاهای پزشکی

3rd Conference on Medical Mistakes

پوستر سومین همایش خطاهای پزشکی

سومین همایش خطاهای پزشکی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۶ توسط ،فرهنگستان علوم پزشكي كشور در شهر تهران برگزار گردید.