اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته

International Conference on Mechanics of Advanced Materials and Equipment

پوستر اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته

اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته