کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

National Conference on Sustainable Architecture and Urban Planning with a human and environmental approach

پوستر کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط

کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط