کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

International Conference on Crisis Management, Land Management and Sustainable Development

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار

کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهرانشرکت زمین سازه صدرا سازمان پدافند غیر عامل کشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت بحران، آمایش سرزمین و توسعه پایدار