اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)، شهریور ماه 98

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)

The First National Conference on Command and Management from the Perspective of Imam Ali

پوستر اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)

اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع) در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۸ توسط َشرکت کیان طرح دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع) مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

الف) مبانی، نظریه‌ها و الگوها:

1- مفاهیم، اصول و رویکردهای فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)

2- مبانی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناختی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

3- ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

4- روش‌شناسی طراحی الگوی مطلوب فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

5- مطالعه تطبیقی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) و سایر ادیان و مکاتب مدیریتی 

6- تدوین نظریه‌های فرماندهی و مدیریت مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)

ب) فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ (در ابعاد سخت، نیمه سخت و نرم):

1- سبک فرماندهی و رهبری نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

2- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ جمل 

3- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ صفین 

4- تبیین سیره عملی فرماندهی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در جنگ نهروان 

5- ویژگی‌ها و خصوصیات فرماندهان لشکری از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

6-الگوی مطلوب فرماندهی در نیروهای مسلح کشور مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)

ج) مدیریت و حکمرانی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام):

1- سبک مدیریتی اداره کشور از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

2- مدیریت سیاسی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در دوران حکومت علوی 

3- مدیریت فرهنگی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) در دوران حکومت علوی 

4- مدیریت اقتصادی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام ) در دوران حکومت علوی 

5- ویژگی‌ها و خصوصیات مدیران کشوری از دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

6- الگوی مطلوب مدیریت کشور مبتنی بر آموزه‌ها و سیره عملی امام علی (علیه‌السلام)

د) سایر محورها:

1- معیارهای گزینش و انتصابات فرماندهان و مدیران در اندیشه و سیره‌ی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

2-آینده‌پژوهی و دیده‌بانی روندها و فرماندهی چالش امروز، طرحی برای فردا مبتنی بر دیدگاه امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

3- کارکردها و وظایف مدیریت (برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل، هماهنگی، نظارت و...) در اندیشه و آرای امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) 

4- روش‌ها و نتایج نهادینه‌سازی آموزه‌های علوی در مشی فرماندهان و مدیران جامعه در سطح ملی و فراملی 

5- رابطه و تعامل مطلوب با زیردست و فرادست در نظام فرماندهی و مدیریت برآمده از آموزه‌ها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام)

 


 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیر المومنین امام علی (ع)