اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-  انتخاب و شناسایی مواد مهندسی.
-  ساخت و تولید و بهینه سازی مواد مهندسی.
-  مهندسی سطوح ، پوشش ها ، خوردگی و محافظت مواد.
-  مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای مهندسی مواد.
-  مواد پیشرفته.
-  سرامیک ها.
-  پلیمر ها.
-  مواد زیست سازگار.
-  نانو مواد.
-  متالورژی استخراجی ، تصفیه و بازیافت مواد.
-  انرژی و محیط زیست.
- جوشکاری و اتصالات مواد مهندسی.
- شکل دادن فلزات.
-  پیل سوختی ، باتری و انرژی های نو.
-  آموزش و نگرش در حوزه کار آفرینی.
-  فرایندهای ریخـته‌گـری، شـکـل‌دهـی، جوشـکاری، متـالورژی پـودر
- مـدل‌سـازی و شـبیه‌سـازی در مهنـدسـی مـواد و متـالـورژی
- مواد نـوین شاملکامپوزیـت‌ها، نانـو مواد، بیومواد
- آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
- متـالورژی استخراجی، تولید آلیاژها و سنتز مواد
- بـازرسـی فنی و بررسـی‌هـای غیر مخـرب
- مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
- مدیریت راهبردی در مهندسی مواد
- سـرامیـک‌هـای مهندسی
- خوردگی و حفاظـت
- رنـگ و پوشش