اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی، تیر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مواد و متالورژی در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید.