اولین کنفرانس بین المللی مهدویت در جهان معاصر، تیر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مهدویت در جهان معاصر

The first international conference on Mahdism in the contemporary world

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهدویت در جهان معاصر

اولین کنفرانس بین المللی مهدویت در جهان معاصر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۰ توسط ،بنیاد خیریه زهرای اطهرشرکت زمین سازه صدرا سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهدویت در جهان معاصر مراجعه فرمایید.