دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی

2nd Conference on crisis management in the construction industry, life lines and underground structures

پوستر دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی

دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،مركز پژوهشي مهندسي بحرانهاي طبيعي شاخص پژوه در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی