اولین همایش استانی آموزش ریاضی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش استانی آموزش ریاضی

Provincial Conference on Mathematics Education

پوستر اولین همایش استانی آموزش ریاضی

اولین همایش استانی آموزش ریاضی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش استانی آموزش ریاضی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی آموزش ریاضی