اولین همایش استانی آموزش ریاضی

اولین همایش استانی آموزش ریاضی

Provincial Conference on Mathematics Education

پوستر اولین همایش استانی آموزش ریاضی

اولین همایش استانی آموزش ریاضی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف
- ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در زمینه آموزش ریاضی با توجه به تغییرات کتب درسی
- استفادۀ بهینه از نظریات و کارهای پژوهشی  جهت ارتقاع کیفیت  تدریس
-تبادل نظرهای علمی بین شرکت کنندگان در ملاقاتهای حضوری
- ایجاد ارتباط علمی پس از برگزاری کنفرانس بین شرکت کنندگان
 
محور های همایش
- تغییرات کتب درسی ریاضی
- تربیت معلم و آموزش ریاضی
- چالشهای ملی و جهانی پیش روی یاددهی و یادگیری ریاضی
-نقش معلمان ابتدایی در آموزش ریاضی
- پژوهش های مبتنی بر کلاس درس (اقدام پژوهی، درس پژوهی و مانند آن )
- روش های یاددهی ، یادگیری و ارزشیابی ریاضی
- جنبه های فرهنگی و اجتماعی در یادگیری ریاضی
- نقش معلم و استفاده از تکنولوژی در آموزش ریاضی
- ارتباط بین ریاضی و سایرعلوم
-  نقش دوره های ضمن خدمت در بهبود تدریس
-اختلالات یادگیری ریاضی
- بدفهمی  دانش آموزان در ریاضیمقالات پذیرش شده در اولین همایش استانی آموزش ریاضی