همایش کلینیک صنعت، خرداد ماه ۱۳۸۷

همایش کلینیک صنعت

همایش کلینیک صنعت در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،گروه فني بازرگاني اطلس در شهر تهران برگزار گردید.