نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی، اسفند ماه ۱۴۰۱

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

The first national conference of Islamic culture and art

پوستر نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی

نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،جُستارنامه فَرهَنگ وَ هُنَرِ اِسلامی در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی