اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی

The 1st Conference on Kurdish Cinema and Identity

پوستر اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی

اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی مراجعه فرمایید.