نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش، آذر ماه ۱۴۰۰

نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش

The first conference on justice and change in education

پوستر نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش

نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۰ توسط ،اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش عدالت و تحول در آموزش و پرورش