دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر، آبان ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر

The second national conference of Islamic wisdom and art

پوستر دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر

دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،اداره کل فرهنگ و ارشاد استان یزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر