کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری