اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع، بهمن ماه 93

اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

1st Conference in Challenges of Information Technology Management

پوستر اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

-     چالش های مدیریت گستره، زمان و هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات

-     چالش­ های مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

-     مدیریت ریسک پروژه های صنعتی در حیطه فناوری اطلاعات

-     فرصتها و چالشهای کارآفرینی در مدیریت فناوری اطلاعات

-     چالش های مدیریت دانش در حوزه سازمان ها و صنایع

-      مشکلات عدم قطعیت در حوزه فناوری اطلاعات

-      فناوری­ های نوین مدیریتی در پروژه های صنعتی

-      چالش­ های برون­ سپاری پروژه­ های فناوری اطلاعات

-      چالش های عدم تطابق سازمان­ ها با فناوری­ های نوین

-      هوشمندسازی سازمان­ ها و صنایع جهت ارتقاء عملکرد سازمانی

-      چالش­ های مدیریتی پروژه­ های بزرگ و ملی در حوزه فناوری اطلاعات

-      چالش­ های استانداردسازی و مدیریت جامع کیفیت در پروژ­ه­ های فناوری اطلاعاتمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع