همایش ملی آموزش حقوق شهروندی، آبان ماه ۱۳۹۶

همایش ملی آموزش حقوق شهروندی

National Conference on Citizenship Rights Education

پوستر همایش ملی آموزش حقوق شهروندی

همایش ملی آموزش حقوق شهروندی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان -اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آموزش حقوق شهروندی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آموزش حقوق شهروندی