اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت، مهر ماه ۱۳۹۰

اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

1st Congress of Information Technology in Health

اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت