نخستین همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی

The First National Conference on Islamic Studies Students

پوستر نخستین همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی

نخستین همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه امام صادق،دانشگاه امام صادق (ع) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی دانشجویی مطالعات اسلامی