دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی، شهریور ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی

The 2nd National Conference on the Conservation of Vital Infrastructure

پوستر دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی

دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشگاه صنعتي مالك اشتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی