نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران، دی ماه ۱۳۹۴

نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

The First National Conference on Iran Public Administration

پوستر نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تهران،دانشكده مديريت دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران