نخستین همایش مدیریت نوآوری، مرداد ماه ۱۳۸۷

نخستین همایش مدیریت نوآوری

1st Conference on Innovation Management

نخستین همایش مدیریت نوآوری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.