اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران، دی ماه ۱۳۹۵

اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران

The First Contemporary Iranian Immigration Symposium

پوستر اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران

اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۵ توسط ،انجمن هنرهای تجسمی ایرانانجمن هنرهاي تجسمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش شخصیت سازی معاصر ایران