اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تیر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات