همایش ملی ادبیات معاصر ایران

همایش ملی ادبیات معاصر ایران

National Contemporary Contemporary Iranian Literature Conference

پوستر همایش ملی ادبیات معاصر ایران

همایش ملی ادبیات معاصر ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی حافظ شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

الف. جریان شناسی شعر معاصر ساختار شناسی و تحلیل محتوایی شعر دهه 60 - 90 بررسی شعر زنان دهه 60 - 90  آسیب شناسی شعر معاصر تحلیل گفتمان شعر معاصر روایت شناسی شعر معاصر زیباشناختی شعر معاصر زبان‌شناختی شعر معاصر بلاغت و تصویر در شعر معاصر شعر  معاصر و فرهنگ مردم تحلیل و بررسی شعر معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی شعر معاصر فارس ؛ شاعران فارس

ب. روایت شناسی داستان معاصر  ساختار شناسی و تحلیل محتوایی داستان دهه 90-60  بررسی داستان زنان دهه 60 - 90  آسیب شناسی داستان معاصر تحلیل گفتمان داستان معاصر روایت شناسی داستان معاصر زیباشناختی داستان معاصر زبان‌شناختی داستان معاصر بررسی ژانرهای  داستان معاصر؛ روستایی، شهری، اقلیمی و ....    داستان معاصر و فرهنگ مردم تحلیل و بررسی داستان معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی داستان معاصر فارس ؛ داستان‌نویسان فارس

ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات پایداری ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات کودک و نوجوان