همایش ملی ادبیات معاصر ایران، بهمن ماه 97

همایش ملی ادبیات معاصر ایران

National Contemporary Contemporary Iranian Literature Conference

پوستر همایش ملی ادبیات معاصر ایران

همایش ملی ادبیات معاصر ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی حافظ شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ادبیات معاصر ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

الف. جریان شناسی شعر معاصر ساختار شناسی و تحلیل محتوایی شعر دهه 60 - 90 بررسی شعر زنان دهه 60 - 90  آسیب شناسی شعر معاصر تحلیل گفتمان شعر معاصر روایت شناسی شعر معاصر زیباشناختی شعر معاصر زبان‌شناختی شعر معاصر بلاغت و تصویر در شعر معاصر شعر  معاصر و فرهنگ مردم تحلیل و بررسی شعر معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی شعر معاصر فارس ؛ شاعران فارس

ب. روایت شناسی داستان معاصر  ساختار شناسی و تحلیل محتوایی داستان دهه 90-60  بررسی داستان زنان دهه 60 - 90  آسیب شناسی داستان معاصر تحلیل گفتمان داستان معاصر روایت شناسی داستان معاصر زیباشناختی داستان معاصر زبان‌شناختی داستان معاصر بررسی ژانرهای  داستان معاصر؛ روستایی، شهری، اقلیمی و ....    داستان معاصر و فرهنگ مردم تحلیل و بررسی داستان معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی داستان معاصر فارس ؛ داستان‌نویسان فارس

ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات پایداری ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات کودک و نوجوان

 

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی ادبیات معاصر ایران