همایش ملی ادبیات معاصر ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

همایش ملی ادبیات معاصر ایران

National Contemporary Contemporary Iranian Literature Conference

پوستر همایش ملی ادبیات معاصر ایران

همایش ملی ادبیات معاصر ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی حافظ شیراز،موسسه آموزش عالي حافظ شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ادبیات معاصر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ادبیات معاصر ایران