اولین همایش ملی خانواده آرمانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی خانواده آرمانی

The first national conference of the ideal family

پوستر اولین همایش ملی خانواده آرمانی

اولین همایش ملی خانواده آرمانی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی خانواده آرمانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی خانواده آرمانی