نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی

The first national conference on smart economy and financial development

پوستر نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی

نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مالی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی مراجعه فرمایید.