اولین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون

1st Conference on Interior Design and Decoration

اولین کنفرانس معماری داخلی و دکوراسیون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط ،مديران هم انديش فراخيز در شهر تبریز برگزار گردید.