کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر، مرداد ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر

International Conference on Contemporary Iran in Civil Engineering , Architecture and Urban Development

پوستر کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه اسوه - تهران - دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر