اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

The First National Student Conference of Iranian Agricultural Economics

پوستر اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانانجمن علمي اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.