دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته، خرداد ماه ۱۳۹۲

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

2th International Congress of Clinical Hypnosis & Related Sciences

پوستر دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۲ توسط ،انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایرانانجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران در شهر مشهد برگزار گردید.