اولین همایش ملی روابط سالم و روان شناسی مثبت نگر، مهر ماه ۱۴۰۳

اولین همایش ملی روابط سالم و روان شناسی مثبت نگر

1st National Conference on Healthy relationship and Positive Psychology

پوستر اولین همایش ملی روابط سالم و روان شناسی مثبت نگر

اولین همایش ملی روابط سالم و روان شناسی مثبت نگر در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی خراسان، در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.