اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان، شهریور ماه 97

اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان

First National Child Health Promotion Congress

پوستر اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان

اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


محورهای اصلی کنگره:

 1. نقش رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی در ارتقاء سلامت کودکان
 2. نقش بیمارستان‌ها و ثبت بیماری‌ها در ارتقاء سلامت کودکان
 3. ارتقاء سلامت کودکان و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر
 4. ارتقاء سلامت کودکان و پیشگیری از بیماری‌های واگیر
 5. ارتقاء سلامت کودکان، سیاست‌گذاری و اقتصاد
 6. نقش بهداشت محیط در ارتقاء سلامت کودکان
 7. ارتقاء سلامت کودکان و نقش خودمراقبتی


محورهای فرعی کنگره:

 • سلامت و ثبت بیماری­‌ها
 • سلامت و تغذیه
 • سلامت و بهداشت روان
 • سلامت و پیشگیری از بیماری­‌های واگیر
 • سلامت و سبک زندگی
 • سلامت و تکنولوژی
 • سلامت و بهداشت محیط
 • سلامت و پیشگیری از بیماری­‌های غیرواگیر
 • سلامت و خانواده
 • سلامت و ایمنی کودک
 • سلامت و سیاست‌گذاری
 • سلامت و اقتصاد
 • سلامت و شبکه­‌های اجتماعی
 • سلامت و آموزش پزشکی
 • سلامت و آموزش و پرورش
 • سلامت و حوادث و بلایا
 •  سلامت و جنگ
 •  سلامت و مهاجرت
 • سلامت و پزشک خانواده
 • سلامت و بیمارستان­‌ها
 • سلامت و مراقبت­‌های دوران بارداری
 • ارتقاء سلامت و خودمراقبتی
 • تکامل ابتدای دوران کودکی
 • ارتقاء سلامت دهان و دندان
 •  

رئیس کنگره- دکتر حمید محمدجعفری
دبیر علمی کنگره- دکتر محمدصادق رضایی
دبیر اجرایی کنگره- دکتر اکبر هدایتی‌زاده عمران