اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان

First National Child Health Promotion Congress

پوستر اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان

اولین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران،مركز تحقيقات عفوني اطفال دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهر ساری برگزار گردید.