اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات

The First National Congress on Confection and Chocolate

پوستر اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات

اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنایع غذایی شیرین عسل در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی شیرینی و شکلات