کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری، دی ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری

National Conference on Chemical Engineering and Nanotechnology

پوستر کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری

کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانو فناوری