نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران، تیر ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

01st International Conference on Chiller and Cooling Tower

نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران در تاریخ ۸ تیر ۱۳۸۹ توسط ،هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش چیلر و برج خنک کن ایران