نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان

نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان

Something traditional first conference Sistan and Baluchestan

پوستر نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان

نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط اداره کل میراث فرهنگی - صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:
- شناسایی  و معرفی هنرمندان شاخص و پیشکسوت و مروری بر آثار ایشان
-شناسایی  و معرفی نقش مایه های سوزندوزی بلوچ
- شناسایی  و معرفی نقش مایه های خامه دوزی سیستان
-بررسی و ریشه یابی نقوش بکار رفته در آثار رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان
-بررسی تطبیقی نقش مایه ها و رنگ های بکار رفته در سوزندوزی بلوچ در دو منطقه سرحد و مکران
- بررسی نقش رودوزیهای سنتی در بهبود فضای کسب و کار مناطق محروم و توسعه کسب و کار روستایی
- ارائه و تبیین راهکارهای رشد اقتصادی و اشتغالزایی با رویکرد رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان


محورهای همایش:
-بررسی و تشریح طرح ها و رنگ های بکار رفته در رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان
-نقد و تحلیل نقوش بکار رفته در رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان
-نوآوری و الگوهای نو در طراحی محصول با حفظ اصالت ها
-راهکارهای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی و بررسی چالش های کارآفرینی با رویکرد رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان
-چگونگی بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی مناطق محروم با تکیه بر رودوزیهای سنتی سیستان و بلوچستان
-بررسی تطبیقی هنر سوزندوزی در مناطق مختلف استان
نقش رودوزیهای سنتی در توانمند سازی زنان و توسعه کسب و کار روستاییمقالات پذیرش شده در نخستین همایش رودوزی های سنتی سیستان و بلوچستان