کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی، آذر ماه ۱۴۰۰

کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی

International Conference on Human Genetics and Genomics

پوستر کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی

کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.