همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی

National Conference on New Chemistry Findings in the Medical Industry

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري در شهر رى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی