اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها، خرداد ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها

First National Conference on Chemistry, Polymer Nanomaterials-Challenges and Applications

پوستر اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها

اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی شیمی، نانو مواد پلیمر-چالش ها و کاربردها