همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد، خرداد ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد

پوستر همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد

همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه پايدار علم و صنعت فرزين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد