کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

National Conference on Industrial Engineering and Management

پوستر کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران

کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس باحمايت انجمن ها و گروههاي اموزشي دانشگاههاي كشور در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران