اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت

The first international conference on chemistry, nanotechnology and petroleum

پوستر اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت

اولین کنفرانس بین المللی شیمی، نانو فناوری و نفت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.