کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام

National Congress of Prophet Muhammad Hilal Ibn Ali (AS)

پوستر کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام

کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام