کنفرانس ملی چشم انداز انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری، دی ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی چشم انداز انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری

National Conference on the Perspective of Caspian Sea to Desert Areas

پوستر کنفرانس ملی چشم انداز انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری

کنفرانس ملی چشم انداز انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بسيج مهندسي صنعتي استان گيلان – خانه نخبگان بسيج گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی چشم انداز انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری مراجعه فرمایید.