اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران

پوستر اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران

اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،شركت هم انديشان نوآور علم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران