کنگره بین المللی جامع شیمی، دی ماه ۱۳۹۶

کنگره بین المللی جامع شیمی

International Comprehensive Chemical Congress

پوستر کنگره بین المللی جامع شیمی

کنگره بین المللی جامع شیمی در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی جامع شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی جامع شیمی